Veřejná zakázka: Kanalizace Podbrdy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 97
Systémové číslo: P21V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016777
Datum zahájení: 07.05.2021
Žádost o účast podat do: 17.06.2021 09:00
Nabídku podat do: 21.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace Podbrdy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně čerpací stanice a výtlaku.
V obci je navržena splašková gravitační kanalizační síť, která je svedena do centrální čerpací stanice. Čerpací stanice je umístěna v severovýchodní časti obce u silnice II/115. Z této čerpací stanice budou výtlakem odváděny splaškové vody do stávající gravitační kanalizace v obci Všeradice a dále na ČOV Všeradice. Výtlak je veden podél místní vodoteče, která je pravostranným přítokem Svinařského potoka, poté dojde k odbočení trasy podél železniční tratě a jejímu překřížení. Dále trasa pokračuje vpravo podél silnice III/11536 směrem do Všeradic, kde je výtlak zaústěn do stávající šachty.Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Do splaškové kanalizace směji být zaústěny pouze odpadní vody splaškového charakteru, tj. odpad ze sociálního zařízení a kuchyní jednotlivých nemovitostí, resp. drobných provozů a občanské vybavenosti které se v obci vyskytují.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 53 819 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-podbrdy_5114

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy