Veřejná zakázka: Koněprusy-vodovodní přivaděč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 75
Systémové číslo: P19V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.12.2019
Nabídku podat do: 23.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koněprusy-vodovodní přivaděč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního přivaděče.
SO 01 – Zásobovací vodovodní řad
Zásobovací vodovodní řad – HDPE D110 – 3698,4m
Odbočka pro osadu Havlíčkův Mlýn – HDPE D90 – 11,6m
Propoj s rozvody vody obce – HDPE D110 – 8,8m

SO 02 – Dochlorovací stanice
Dochlorovací stanice o půdorysných rozměrech 3,70 x 2,62m
Kabel NN – délky 4,0m
Odkalení – PVC DN 150 – 1,6m
Vsakovací jáma o rozměrech 1,5 x 40 x 1,3m

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Koněprusy-vodovodní přivaděč, zpracovaná společností PROJEKT IV CZ PLUS s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 19000, IČ: 24168955.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 955 671 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-koneprusy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy