Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koněprusy-vodovodní přivaděč
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního přivaděče.
SO 01 – Zásobovací vodovodní řad
Zásobovací vodovodní řad – HDPE D110 – 3698,4m
Odbočka pro osadu Havlíčkův Mlýn – HDPE D90 – 11,6m
Propoj s rozvody vody obce – HDPE D110 – 8,8m

SO 02 – Dochlorovací stanice
Dochlorovací stanice o půdorysných rozměrech 3,70 x 2,62m
Kabel NN – délky 4,0m
Odkalení – PVC DN 150 – 1,6m
Vsakovací jáma o rozměrech 1,5 x 40 x 1,3m

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Koněprusy-vodovodní přivaděč, zpracovaná společností PROJEKT IV CZ PLUS s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 19000, IČ: 24168955.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-koneprusy
Kontakt: Ing. TOmáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová eml.: verejne.zakazky@elcos.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.12.2019 09:00
Datum zahájení: 04.12.2019 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: