Veřejná zakázka: Kanalizace a ČOV Pšovlky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 95
Systémové číslo: P21V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.06.2021
Žádost o účast podat do: 21.07.2021 10:00
Nabídku podat do: 22.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace a ČOV Pšovlky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV 340 EO.
Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody gravitací do níže položených lokalit v zastavěném území obce a přečerpávána ČSOV do hlavní stoky podél silnice. Před centrální ČOV budou splaškové odpadní vody přečerpány do nové obecní čistírny odpadních vod (ČOV).
V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV Pšovlky“, zpracované Ing. Davidem Jeřábkem, se sídlem Kadaňská 3567/35, Chomutov 430 03, IČ: 68979096.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-psovlky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy