Veřejná zakázka: Stavební úpravy Zámečku č.p. 26 Mratín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 86
Systémové číslo: P20V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.08.2020
Nabídku podat do: 20.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy Zámečku č.p. 26 Mratín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu „Zámečku“ – panského domu č. p. 26 za účelem snížení energetické náročnosti a obnovy fasád. Objekt je v současnosti využíván jako mateřská škola. Areál zámek je památkově chráněn: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 22772/2-2791, stav ochrany: památkově chráněno, katalogové číslo: 1000133745. Způsob využití se nemění. Stavba je členěna na 3 samostatné objekty, které budou probíhat v samostatných nezávislých etapách:
- Etapa I. Obnova fasád
- Etapa II. Vzduchotechnika
- Etapa III. Výměna oken a vnějších dveří
V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Zámečku č.p. 26 Mratín“, zpracované Ing. arch. Tomáš Hladík, IČ: 75501783, Želivského 806, Kolín 208 02, Autorizace v oboru architektura (A1) – číslo autorizace ČKA 03921

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 164 399 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240494

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky