Veřejná zakázka: Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 83
Systémové číslo: P20V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010229
Datum zahájení: 24.03.2020
Žádost o účast podat do: 20.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích – 2. etapa. Zejména se jedná o:
IO 01 Kanalizace – 2. etapa – tlaková kanalizace – 1.876,4 m:
- Kanalizační řád d 125 mm, HDPE ………..A2……………274,5 m
- Kanalizační řad d 110 mm, HDPE………...A2……………176,8 m
- Kanalizační řad d 90 mm, HDPE…………………………1 652,6 m
A2……………….444,9 m
A2a………………199,7 m
A2a-1……………. 63,0 m
A2a-3……………..43,2 m
A2c………………167,1 m
A2d………………507,2 m
IO 02 Přeložka vodovodu – vodovod – 8,5 m:
- Vodovodní řad d 90 mm, HDPE……………………………….8,5 m
u AŠ3………………3,0 m
u AŠ4………………5,5 m
V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod“, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 871 078 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-srbice
Žádosti o účast, nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje EZAK a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy