Veřejná zakázka: Dostavba kanalizace v Žalanech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 82
Systémové číslo: P20V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.03.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba kanalizace v Žalanech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a přeložky vodovodu.

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: „Dostavba kanalizace v Žalanech“, zpracované společností Servis ISA spol. s r.o. Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9, IČ: 28465881, Michal Škvára ČKAIT: 0008350.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 878 808 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)
Zadávací dokumentace je vuveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Zalany_2278/

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy