Veřejná zakázka: Cyklostezka Mratín – Měšice, 3. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 73
Systémové číslo: P19V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.10.2019
Žádost o účast podat do: 15.11.2019 09:00
Nabídku podat do: 04.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Mratín – Měšice, 3. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavbu 3. etapy společné stezky pro chodce a cyklisty ,,Mratín – Měšice‘‘, v délce cca 1067 m. Tato etapa se nachází v k. u. Mratín, v okrese Praha - východ. Stavba je situovaná severozápadním směrem od obce Mratín. Cyklostezka začíná na hranici katastrálního území Mratín, kde bude napojena na 4.etapu cyklostezky Mratín - Měšice (viz samostatný projekt) a pokračuje směrem k obci , kde se po cca 1.06721 km napojuje na místní komunikaci Slunečná .
Jedna se o stezku šířky 3m. Povrch stezky je navržen z betonové dlažby( nebo alternativně z asfaltového povrchu). Odvodněni bude provedeno příčným a podélným vyspádováním zpočátku do zemního přikopu , dále do přilehlého terénu.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem : CYKLOSTEZKA MRATÍN – MĚŠICE, 3.ETAPA zpracované společností GRP geodézie a projekce, se sídlem Na Šumavě 140, Třebotov

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 098 461 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy