Veřejná zakázka: Kanalizace a ČOV Větrušice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015616
Datum zahájení: 27.05.2019
Žádost o účast podat do: 24.06.2019 10:00
Nabídku podat do: 18.09.2019 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace a ČOV Větrušice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 850 EO. Kanalizace bude složena z gravitační a tlakové kanalizace. Účelem projektu je vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu, která odvede splaškové vody z jednotlivých nemovitostí v obci Větrušice do centrální ČOV, kde dojde k jejich vyčištění. Realizací projektu dojde ke snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových a následně do podzemních vod. ČOV bude umístěna na parcele 195/7 v k.ú. Větrušice u Klecan..
V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV Větrušice“, zpracované společností Provokap, s.r.o., se sídlem Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice, IČ: 26213249.
V souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Vyhrazená změna závazku se týká dodávek, služeb nebo stavebních prací spočívajících v realizaci gravitačních kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích v počtu cca 190 ks, tlakových kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích v počtu cca 30 ks.
Zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu. Zadavatel uvádí, že předpokládaná doba plnění je do 30.7. 2021, a předpokládaný rozsah nových stavebních prací je realizaci gravitačních kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích v počtu cca 190 ks, tlakových kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích v počtu cca 30 ks.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky