Veřejná zakázka: Dobrovolný svazek obcí ŠANCE – Výstavba kanalizace a ČOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 123
Systémové číslo: P22V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2022
Žádost o účast podat do: 14.11.2022 09:00
Datum zrušení: 17.10.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobrovolný svazek obcí ŠANCE – Výstavba kanalizace a ČOV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace a ČOV obce Lážovice, Osov a Skřipel.
Navrhované parametry stavby:
SO 01 Čistírna odpadních vod
SO 01.1 Objekt ČOV
Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod pro 1000 EO o půdorysných rozměrech 16,3 x 9,2m

SO 01.2 Propojovací potrubí a měrný objekt
Odtok z ČOV z PVC DN200 – 28,6m
Obtok ČOV z PVC DN200 – 5,5m
Výtlak z ČS ČOV z HDPE D90 – 20,2m

SO 01.3 Vodovod pro ČOV
HDPE D40 – 17,5m
vrtaná studna – hl.6,0m

SO 01.5 Komunikace a zpevněné plochy
plocha asfalt – 345m2
plocha dlažba – 37m2
plocha beton – 18,1m2

SO 01.6 Oplocení
celková délka oplocení 124,6m vč.vrat š.6,0m

SO 01.7 Terénní a sadové úpravy
plocha ohumusování a osetí - 2110m2

SO 02 Splašková kanalizace
Stoka A z PP DN300 – 687,3m
Stoka A1 z PP DN300 – 1077,8m
Stoka A1-1 z PP DN300 – 127,2m
Stoka A1-1-1 z PP DN300 – 37,8m
Stoka A2 z PP DN300 – 209,7m
Stoka A3 z PP DN300 – 132,9m
Stoka A3-1 z PP DN300 – 103,9m
Stoka A3-1-1 z PP DN300 – 142,4m
Stoka A3-2 z PP DN300 – 108,7m
Stoka A4 z PP DN300 – 70,0m
Stoka A4-1 z PP DN300 – 55,6m
Stoka B z PP DN300 – 958,4m
Stoka B1 z PP DN300 – 96,9m
Stoka B2-1 z HDPE D63 – 253,2m
Stoka B4 z HDPE D63 – 22,4m, HDPE D75 – 65,6m
Stoka C z PP DN300 – 53,0m
Stoka C1 z PP DN300 – 271,3m
Stoka C1-1 z PP DN300 – 295,4m
Stoka C1-1-1 z PP DN300 – 65,1m
Stoka C1-2 z PP DN300 – 12,6m
Stoka D z PP DN300 – 1913,4m
Stoka D1 z PP DN300 – 253,3m
Stoka D2 z PP DN300 – 124,7m
Stoka D3 z PP DN300 – 934,7m
Stoka D3-1 z PP DN300 – 45,1m
Stoka D4 z HDPE D63 – 65,8m
Stoka D5 z PP DN300 – 8,7m
Stoka D6 z PP DN300 – 158,7m
Stoka D7 z PP DN300 – 107,9m
Stoka D7-1 z PP DN300 – 32,9m
Stoka D7-2 z PP DN300 – 141,5m
Stoka D7-2-1 z PP DN300 – 72,4m
Stoka D8 z HDPE D63 – 34,8m
Stoka E z PP DN300 – 255,5m
Stoka E1 z PP DN300 – 93,7m
Stoka E1-1 z HDPE D63 – 53,8m
Stoka E2 z PP DN300 – 264,0m
Stoka E2-1 z PP DN300 – 452,1m
Stoka E2-1-1 z PP DN300 – 43,7m
Stoka E2-1-1-1 z HDPE D63 – 49,1m
Stoka E2-1-2 z PP DN300 – 93,5m
Stoka E2-1-2-1 z HDPE D63 – 150,6m
Stoka E3 z HDPE D63 – 152,4m
Stoka E4 z PP DN300 – 60,5m
Celkem stok z PP DN300 – 9562,3m
Celkem stok z HDPE D63 – 782,1m
Celkem stok z HDPE D75 – 65,6m

Výtlak V1 z HDPE D110 – 969,9m
Výtlak V2 z HDPE D90 – 92,4m
Výtlak V3 z HDPE D90 – 1369,7m
Výtlak V4 z HDPE D90 – 125,2m
Celkem výtlaků z HDPE D90 – 1587,3m
Celkem výtlaků z HDPE D110 – 969,9m

Čerpací stanice – 5ks
SO 02.1 Gravitační kanalizační přípojky
PP DN150 – 292ks celkové délky 1663,2 m
RŠ DN400 – 12ks

SO 02.2 Tlakové kanalizační přípojky
HDPE D40 – 29ks celkové délky 653,4m
HDPE D50 – 2ks celkové délky 35,8m
domovní čerpací jímka DČJ – 29ks

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků