Veřejná zakázka: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ K CIHELNĚ A ZA ÚVOZEM, TRUBÍN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 106
Systémové číslo: P21V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 30.08.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ K CIHELNĚ A ZA ÚVOZEM, TRUBÍN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice K Cihelně, a to od křižovatky s ulicí Hlavní až ke křižovatce s ulicí Slunečná (č. p. 107). Komunikace bude mít šířku 5,5 metru, součástí rekonstrukce je i rozšíření a zkapacitnění stávajícího propustku
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Novostavba MŠ Trubín“, stavební objekty SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 zpracované společností S.P.A.D. spol. s r.o., Balbínova 404/22, Praha 2 PSČ 120 00, IČ: 645 79 000
Rozsah plnění SO 102 Komunikace je dán výkazem výměr, část chodníku a podélného stání není součástí plnění

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. Změna závazku spočívá ve snížení rozsahu díla a to snížení rozsahu realizace vodovodní a kanalizační přípojky.

Dále je předmětem veřejné zakázky rekonstrukce ulice Za Úvozem, kde je plánovaná rekonstrukce stávajícího povrchu v celé její délce.
Obě tyto ulice se nachází na obecních pozemcích a slouží jako obslužné k přilehlým nemovitostem. V rámci stavby v ul. K Cihelně je řešena rekonstrukce asfaltového povrchu. Po rekonstrukci bude mít ulice asfaltový povrch. V ul. Za Úvozem je řešena rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky, kde po rekonstrukci bude asfaltový recyklát s infiltračním asfaltovým postřikem.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Oprava komunikace K Cihelně a Za Újezdem“ zpracované KPROJEKT Křižák – Křižáková, Tyršova 158, 269 01 Rakovník.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky