Veřejná zakázka: Stavební úpravy části objektu č.p.3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 104
Systémové číslo: P21V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy části objektu č.p.3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna střešní krytiny, výměna oken, celková oprava fasády, stavební úpravy nevyužité pravé části přízemí pro účely zřízení obecního úřadu a navazujících prostor spočívající v úpravě dispozice příček a podlah. Dále budou v přízemí provedeny opravy stropu, omítek a klenby. Nově bude zřízen bezbariérový vstup. V pravé části patra, kde je zamýšleno vytvoření společenského sálu, bude odstraněna vnitřní nosná stěna, proveden nový ocelový průvlak a bude odstraněno stávající komínové těleso. Instalováno bude nové ekologické vytápění tepelným čerpadlem vzduch – vzduch.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Stavební úpravy části objektu č.p.3“, zpracované Ing. Miroslavem Andrtem, se sídlem Dominika Zafouka 577, 267 62 Komárov, IČ: 74652338.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-osov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy