Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod dle projektové dokumentace.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Kanalizace a ČOV Borová – Útěšenovice, zpracovaná společností Ing. Ondřej Štěpán, projekční činnost se sídlem Husova 625, 286 01, Čáslav, IČ: 06089887
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)
Kontakt: verejne.zakazky@allotender.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.07.2019 09:00
Datum zahájení: 01.07.2019 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: