Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4 pro zajištění letní a zimní údržby na komunikacích města Varnsdorf
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: 6.1. Předmětem veřejné zakázky je dodání víceúčelového vozidla určeného pro zajištění silniční údržby v zimním a letním období na komunikacích ve správě zadavatele (TS města Varnsdorf s.r.o.) a pro zajištění dalších přepravních služeb, kterými jsou:
6.1.1. Možnost provozu na silniční síti města Varnsdorf a silnicích ČR vč. dálnic bez omezení
6.1.2. Přeprava stavebních materiálů ve sklápěcí korbě o hmotnosti nákladu do 4.000 kg – dodání této nástavby je předmětem této poptávky
6.1.3. Zimní údržba s předním pluhem hmot. třídy ca. 800-900 kg v kombinaci se sypačem na posyp inertních materiálů a soli o kapacitě min. 3,0 m3 – v případě těchto nástaveb je součástí plnění pouze provedení úprav nástaveb za účelem montáže a zprovoznění, vlastní dodávka těchto nástaveb není předmětem dodávky.
6.1.4. Letní údržba s výložníkovou ramenovou sekačkou pro údržbu zeleně – dodání této nástavby je předmětem této poptávky

6.2. Zadavatel požaduje takové technické provedení vozidla, které umožní jízdu, přepravu materiálu a provoz s požadovanými výměnnými nástavbami bez překročení technických a legislativních možností navrhovaného vozidla (např. výkonu motoru, rozměrů, zatížení náprav a celkové hmotnosti vozidla). Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč předložením výpočtu zatížení vozidla v členění hmotnostních údajů pro jednotlivé nápravy a pro celé vozidlo a to pro všechny 3 navrhované sestavy a provozní kombinaci tj. provoz v kombinaci s nástavbou korby, s pluhem a se sypačem a s nástavbou ramenové sekačky. Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý bez předešlé registrace na jiného zákazníka.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/technicke-sluzby-mesta-varnsdorf-s-r-o
Kontakt: ELCOS GROUP s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
eml: verejne.zakazky@elcos.cz
tel: +420 257095474
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.09.2021 09:30
Datum zahájení: 19.07.2021 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: