Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu v obci Svinaře, místní část Lhotka. V podrobnostech je předmět plnění popsán v
projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Svinaře veřejný vodovod 4.etapa“, zpracovanou Ing. Pavlem Valusjakem,
projektant vodohospodářských staveb, se sídlem Černomořská 371/16, 101 00 Praha 10, IČ: 71556494.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-svinare
Kontakt: Ing. TOmáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserova - verejne.zakazky@elcos.cz; tel: +420 257095474
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.06.2020 09:00
Datum předložení nabídky: 31.08.2020 10:00
Datum zahájení: 25.05.2020 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: